Fİ OSGB İle Hayatınızı Güvence Altına Alabilirsiniz...

 

YANGIN İLE MÜCADELEDE İLK YARDIM

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumlar belirlenir ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alınır.

 b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeler yapılır, acil durum planları hazırlanır.

 c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesiyle,  eğitimlerin  ve  tatbikatların yaptırılıp ekiplerin her zaman hazır bulunmaları sağlanır.

 ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeler yapılır.

Tüm Hakları Saklıdır © 2017 - Powered By Karia Web