Fİ OSGB İle Hayatınızı Güvence Altına Alabilirsiniz...

 

ORTAM DENETLEME

1) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmalar kaydedilir.

2)İş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirmeler yapılır.

3)Tehlikeli olayın tekrarlanmaması için incelemeler ve araştırmalar yapılır; gerekli önleyici faaliyet planları hazırlanır ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planı oluşturularak işverenin onayına sunulur.

4)Nihayetinde yıllık değerlendirme raporları hazırlanır.

Tüm Hakları Saklıdır © 2017 - Powered By Karia Web